Albatross Psykologpodd

En podd om psykologi av psykologer, för alla som är intresserade av psykologi och att förstå sig själv och andra mer. Podden produceras av Albatross Psykologmottagning i Göteborg. Syftet är att få ut psykologers kunskaper och insikter till en bredare publik. Albatross Psykologmottagnings hemsida: https://www.albatrosspsykologmottagning.se

Listen on:

  • Apple Podcasts
  • Podbean App
  • Spotify

Episodes

4# Om ångest i orostider

Friday Mar 25, 2022

Friday Mar 25, 2022

I avsnitt fyra talar vi om vad ångest är, hur det kan hanteras och försöka förstå varifrån det kommer. Vi berör ångest utifrån psykologiska, biologiska, evolutionära, och kulturella förklaringsmodeller.Elias beskriver ångest utifrån ett psykodynamisk perspektiv (PDT) och Joni ångest utifrån KBT och PDT. Resonemang kring hur både nutid och dåtid är relevanta för att förstå och hantera ångest ges också sedan i avsnittet. Ett extremt exempel exemplifierar ångesten i sig! Avslutningsvis ges perspektiv på kriget i Ukraina och den nya tid vi lever i.Välkomna att lyssna!
Ett förtydligande kring skillnad mellan ångest och stress: https://www.apa.org/topics/stress/anxiety-difference#:~:text=People%20under%20stress%20experience%20mental,the%20absence%20of%20a%20stressor.
Ni når oss på podden på: podd@albatrosspsykologmottagning.seOm du behöver psykolog i Göteborg kontakta oss på: kontakt@albatrosspsykologmottagning.seLäs mer om vår verksamhet på: www.albatrosspsykologmottagning.se
Albatross Psykologmottagning

Saturday Feb 12, 2022

I dagens avsnitt försöker vi närma oss frågan om varför man kan gå i psykoterapi. Vi konstaterar att det är svårt att ge några generella svar och samtalar kring olika aspekter, såväl om olika anledningar individer har att söka terapi som att olika terapeutiska skolor ser på frågan på olika sätt.
Aspekter och anledningar som tas upp är:
Vetenskapligt baserade metoder för att arbeta med sin psykisk ohälsa,
öka sin självkännedom, och
att hitta sin egen röst.
Har du frågor eller funderingar, hör av dig till oss på podd@albatrosspsykologmottagning.se
 
Albatross Psykologmottagning

Saturday Jan 08, 2022

I andra avsnittet försöker psykologerna Elias och Joni svara på varför gå i psykoterapi, genom att reflektera kring vad det är och inte är.
Innehåll:
"Vad läser du för bok?"
Vad är Psykoterapi?
Utgångspunkter
Hur det går till
Vad det inte är  
Rättelse: Psykologin som vetenskaplig disciplin kan sägas ha startat år 1879 när Wilhelm Wundt etablerade den första psykologiska insutitionen i Leipzig, Tyskland.
Böcker som nämns:
Joni: The weirdest people in the world – how the West became psychological pecuilar and particularly prosperous – av Joseph Henirich (2020). Länk: amazon.com. Kritik över boken: theguardian.
Elias: Tala/lyssna – En essä om den specifika skillnaden i Jaques Lacans psykoanalys – av Jurgen Reeder (1992). 
 

Saturday Dec 11, 2021

Välkomna till Albatross Psykologpodd! I första avsnittet presenterar psykologerna Joni och Elias sig själva och introducerar podden. Ni kommer att få höra olika syner på psykologi och vad psykologer gör. Tanken med podden och vikten av samtal och dialog. 

Image

Albatross Psykologpodd

Är du nyfiken på hur det är att träffa en psykolog och att gå i psykoterapi? Är du fascinerad av människans sätt att vara och ta sig ann världen? Tror du på att kunskaper och insikter gör livet lättare och rikare att leva? Om ja, välkommen att lyssna på Joni Karlsson och Elias Fjellström Ugrell, två legitimerade psykologer, som talar utifrån sina erfarenheter som verksamma psykologer. Joni och Elias har startat Albatross Psykologmottagning i Göteborg. Den här podden är en del i att bidra med kunskaper och insikter också utanför terapirummet. 

Copyright 2021 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320