Saturday Feb 12, 2022

3# Varför psykoterapi (del 2)? – Anledningar till att gå i psykoterapi

I dagens avsnitt försöker vi närma oss frågan om varför man kan gå i psykoterapi. Vi konstaterar att det är svårt att ge några generella svar och samtalar kring olika aspekter, såväl om olika anledningar individer har att söka terapi som att olika terapeutiska skolor ser på frågan på olika sätt.

Aspekter och anledningar som tas upp är:

  1. Vetenskapligt baserade metoder för att arbeta med sin psykisk ohälsa,
  2. öka sin självkännedom, och
  3. att hitta sin egen röst.

Har du frågor eller funderingar, hör av dig till oss på podd@albatrosspsykologmottagning.se

 

Albatross Psykologmottagning

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2021 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320