Saturday Jan 08, 2022

2# Varför psykoterapi (del 1)? – Vad psykoterapi är och inte är

I andra avsnittet försöker psykologerna Elias och Joni svara på varför gå i psykoterapi, genom att reflektera kring vad det är och inte är.

Innehåll:

  • "Vad läser du för bok?"
  • Vad är Psykoterapi?
  • Utgångspunkter
  • Hur det går till
  • Vad det inte är  

Rättelse: Psykologin som vetenskaplig disciplin kan sägas ha startat år 1879 när Wilhelm Wundt etablerade den första psykologiska insutitionen i Leipzig, Tyskland.

Böcker som nämns:

Joni: The weirdest people in the world – how the West became psychological pecuilar and particularly prosperous – av Joseph Henirich (2020). Länk: amazon.com. Kritik över boken: theguardian.

Elias: Tala/lyssna – En essä om den specifika skillnaden i Jaques Lacans psykoanalys – av Jurgen Reeder (1992). 

 

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2021 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320